Organisatie

De organisatie van de regionale Unicef comites is opgedeeld in een aantal werkvlakken: verkoop, bedrijfsbenadering, voorlichting en fondsenwerving. Elk werkvlak wordt in het regionaal bestuur vertegenwoordigd door een coordinator. Hoewel de verschillende werkvlakken ieder hun eigen specifieke taken hebben, wordt er veel samengewerkt op de gebieden die elkaar overlappen.

 

Verkoop

Unicef is al meer dan 50 jaar geleden begonnen met de verkoop van kerstkaarten. Dat is ook waar Unicef in Nederland bekend om staat. Tegenwoordig worden er het hele jaar door Unicef-kaarten verkocht. Er is een voorjaars- en een najaars collectie. Naast kaarten worden ook andere artikelen zoals kalenders, agenda's, spellen, beren etc. verkocht. De verkoop geschiedt in de regio Midden Gelderland via een aantal vaste verkooppunten en door het hele jaar verspreid op stands tijdens beurzen, in supermarkten en tijdens evenementen.

U kunt elke dag van de week terecht in de UNICEF Winkel in Het Dorp (Dorpsbrink 3, Arnhem, 026 4420 430). Klik hier voor een volledig overzicht van de verkooppunten in de regio Midden Gelderland.

Bedrijfsbenadering

Naast de verkoop van Unicef producten aan particulieren wordt er ook veel aan bedrijven verkocht. De contacten met de bedrijven wordt onderhouden door de bedrijfsbenaderaars. Tot op heden werd er vooral gedurende de feestdagen hoge omzet gedraaid. In de toekomst zal het voor bedrijven mogelijk worden een partnerschap of een meer langdurige samenwerking met Unicef aan te gaan. Bent u als bedrijf ook geinteresseerd om uw naam aan die van Unicef te koppelen. Stuur dan een e-mail aan [email protected] en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voorlichting

Naast het verdienen van geld ten behoeve van het werk van Unicef Internationaal, is voorlichting geven een belangrijke doelstelling van Unicef Nederland. Bedrijven, instellingen, scholen en andere organisaties kunnen voorlichtingsmateriaal bestellen bij Unicef. Daarnaast is het mogelijk een vrijwilliger van Unicef uit te nodigen om een gastles te verzorgen of om zo maar iets meer te vertellen over het werk van Unicef.

In de regio Midden Gelderland zijn vijf voorlichters die regelmatig voorlichting verzorgen. Wanneer u ook interesse heeft om een lezing of gastles te laten verzorgen door een vrijwilliger van Unicef, stuurt u dan een e-mail naar [email protected] of neem contact op met Karen Pasman (0481 481 226).

Activiteiten

Om fondsen te werven worden regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd, door of in samenwerking met Unicef. Hierbij kun je denken aan
de volgende zaken:

De Unicef loop
Organiseren van een loop op een school met daaraan gekoppeld een sponsoractie. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven waarin staat verwoord welke acties ondernomen dienen te worden en wat nodig is om te komen tot een Unicef loop. Tevens staan in het plan van aanpak mogelijkheden en ideeën verwoord die rond de loop georganiseerd kunnen worden. Dit gaat van een springkussen en een verkoopstand tot het idee van een volledige thema week op een school.

Een concert
Organiseren van een klassiek-, koor-, pop-, jazz-, bluesconcert waarvoor bedrijven uitgenodigd worden.
Organiseren van een concert waaraan meerdere kinderkoren deelnemen.

Een sportevenement
Bij het organiseren van een sport evenement wordt bijvoorbeeld gedacht aan een wandeltocht als voorbereiding op de Nijmeegse vierdaagse, een
mountainbike tocht of een hardloop wedstrijd.

Het wereldspel
Eén van de artikelen die Unicef verkoopt is het bordspel "Wereldspel". In het spel worden vragen gesteld over de verschillende continenten en op die
manier wordt het mogelijk door het spel heen te gaan. Degene die het meest weet wint het spel. Dit spel is als uitgangspunt genomen voor de
organisatie van het evenement wereldspel. Het spel is uitvergroot en de wijze van organiseren is vastgelegd in het Plan van Aanpak "Wereldspel in
uitvoering". Het spel is opgebouwd uit een spel- en een workshop gedeelte. Aan het spel gedeelte is een sponsor actie gekoppeld. En middels de workshop leren kinderen meer over de culturen op andere continenten. Door uitvoering van het Plan van Aanpak kan het spel op elke school gespeeld worden.

Overige activiteiten
Zo zijn er nog meer activiteiten die uitgevoerd kunnen worden. Er is een lijst beschikbaar met mogelijke activiteiten.

Activiteiten door Scholen, bedrijven of verenigingen
Naast dat Unicef zelf evenementen en activiteiten opzet en uitvoert wordt door Unicef ook geparticipeerd in bestaande of nieuwe evenementen. Dit betekent dat wanneer een school, bedrijf of vereniging een evenement organiseert Unicef hier een bijdrage aan kan leveren. Deze bijdrage kan bestaan uit expertise, een goed doel, mensen of anderszins. Voor vragen of opmerkingen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen op onderstaand telefoonnummer.

Voor de organisatie van dergelijke evenementen en activiteiten is veel mankracht nodig. Wanneer u zin heeft om met ons mee te werken aan de uitvoering van een van deze projecten, bent u van harte welkom! Stuur een e-mail aan [email protected] of neem contact op met Dirk Jan Meulman (026 3635 426) voor meer informatie.